ייעוץ ארגוני

ייעוץ ארגוני – כיצד לארגן את העסק ביעילות  ?

מהו ייעוץ ארגוני?

ייעוץ ארגוני הינו שם כולל לתוכנית פעולה המקיפה את כלל המערכות בחברה. התוכנית נקבעת על ידי איש מקצוע שהינו עובד החברה או שנשכר במיוחד לשם כך. מטרת התוכנית הינה ליצור הליך חוצה חברה, שייעודו לשפר את התנהלות העסק, החל מחלוקת סמכויות והגדרת תפקידים וכלה בחישוב מספר שעות העבודה הרצוי לכל עובד.

ייעוץ ארגוני כולל הכשרה וליווי של בעלי תפקידים שונים בחברה, תוך דגש על היחסים בין העובד לבין החברה כמו גם על אווירת העבודה השוררת בארגון. בנוסף, בתהליך ייעוץ ארגוני ננקטים מספר צעדים בדרגות עבודה שונות, החל ברמת הפרט וכלה ברמת הארגון. כל אלה הינם בבחינת “כלי עבודה” חיוניים לצורך ארגון יעיל יותר של העסק.

רמת הפרט

הכוונה במונח “רמת הפרט” הינה מדרג העובד הפשוט ועד להנהלה הבכירה. המטרה הינה לבצע שינויים והתאמות ביכולותיו ומיומנותו של פרט בודד בארגון ודרכו לשפר את אפקטיביות הארגון כולו. בדרך כלל, ברובד זה מתמקדים בשיפור יכולות תקשורת פנים ארגונית, פיתוח מנהיגות למנהלים, הגדרה ברורה של תפקידים ואחריות ובניית מדדים מדויקים לצורך אמידת ביצועים, הן של העובדים והן של המנהלים.

רמת הארגון

חלק ניכר מתהליך  ייעוץ ארגוני מכוון לשיפור ההתנהלות הכוללת בארגון בדרך של ניהול שינוי בהליכי רוחב, המשפיעים על כלל הרבדים בארגון. ראשית, יש לקבוע חזון ממנו נגזרות מטרות העל של הארגון. כך ניתן להתוות קו מנחה, שיוכל לכוון וליצור מחויבות בקרב העובדים.

שנית, יש ליתן דגש על תהליכי קבלת החלטות בארגון. מומלץ ליצור נוהלי עבודה מסודרים אשר ישמשו כמדריך שעה שנדרשים לבעיה שנקרתה או כשיש לקבל החלטה בעניין העולה על הפרק.
כך ניתן לוודא, כי כל השיקולים הרלוונטיים נשקלו וכל האלמנטים הנדרשים נלקחו בחשבון.

בנוסף, מושקעים מאמצים ביצירת ועיצוב תרבות ארגונית על ידי הטעמת “שפה” המוכרת לכל עובדי הארגון. באופן זה ניתן להשיג התאמה והבנה מלאה בין חברי הארגון השונים ובעיקר בין דרג העובדים לדרג הניהולי. חלק מן התרבות הארגונית הינו היכולת לשמר ידע. אומנם, חילופי עובדים הינם עובדה בלתי נמנעת אך ניתן לפעול כך שכאשר אדם מסיים את דרכו בחברה, הידע והניסיון שצבר יישארו בחברה. אחת הדרכים להתמודדות עם בעיה זו הוא יצירת תקופות חפיפה ארוכות ואינטנסיביות יותר או מערכת מידע ממחושבת שתוכל להכיל את הידע שנצבר.

התועלת

ייעוץ ארגוני הינו תפיסה הגורסת, כי שיפור מבני של העסק יכול לגרום לצמיחה כלל מערכתית אשר תתורגם לבסוף לרווח. זוהי דוקטרינה חדשה יחסית ועל כן היא מתקבלת פעמים רבות בחשש מצד בעלי עסקים, שרואים בה לעיתים הוצאה מיותרת.

עם זאת כיום, יותר ויותר עסקים וחברות מבינים את התועלת הרבה שיכולה לצמוח משינוי פנימי, אשר מגביר את מידת הפרודוקטיביות של כלל המחלקות והעובדים בכל סדר גודל של ארגון ונכונים לעבור תהליך של יעוץ ארגוני או ייעוץ עסקי.