בדוק את העסק שלך

הזדמנויות עסקיות

ניצול הזדמנויות עסקיות

הזדמנויות עסקיות הן בראש וראשונה מקור פוטנציאלי לרווח לחברה. רבים הם הארגונים אשר מתקשים להבחין בהן ולא מנצלים אותן כהלכה. מאחר והזדמנות שנקרתה בדרכו של העסק היום, יכולה להיעלם אף למחרת, נדרשת יכולת ניתוח, חשיבה עסקית מתאימה וכישורים לזהות ולבדוק את כדאיותה.

התחומים בהם באות לידי ביטוי הזדמנויות עסקיות

ההזדמנויות יכולות לרקום עור וגידים בדמויות שונות ומגוונות וזאת החל משינוי בתנאי התחרות בתחום העיסוק של החברה, בתנאים הכלכליים השוררים (כגון מיתון), בפיתוחים טכנולוגיים חדשים, בשיתופי פעולה עם עסקים בתחום דומה או זהה, ברכישות ומיזוגים ואף בלקוחות חדשים פוטנציאליים.

כלים לבדיקת כדאיות עסקה

במסגרת הייעוץ העסקי, מקובל להתייחס ל-הזדמנויות עסקיות כחלק מניתוח ה- S.W.O.T המתבצע לחברה. מושג זה מבטא את ניתוח החוזקות, חולשות, הזדמנויות והאיומים של העסק. נ

יתוח זה בודק גורמים פנימיים וחיצוניים לחברה ומביא לתכנון אסטרטגיה מועילה לחברה, כזו שתסייע להגדיר את היעדים הנכונים ותעלה את הרווחיות.

גם למודיעין תחרותי יש משקל רב בביצוע ניתוח כדאיות ל-הזדמנויות עסקיות חדשות. מידע זה נאסף בשיטות שונות הכוללות מחקרי שטח, איסוף מידע מהרשת, פרסומים בדפוס ועוד.

הכרה מעמיקה של המתחרים מסייעת בהבנה טובה יותר של הסביבה העסקית בה פועל הארגון וכתוצאה מכך בהבנת והערכת ההזדמנויות. החלטה על ניצול הזדמנות עסקית תוך הכנת הקרקע תביא אל קבלת החלטות בצורה מושכלת ונכונה.

במצב מיתון או בעיות תזרימי מזומנים בארגון, נוטים העסקים להתמקד אך ורק ביכולתם לשרוד. מיקוד אבסולוטי זה מביא לפספוס קרשי הצלה שבצידם רווחים משמעותיים לעסק ונמנה בין הנחות יסודות שגויות השגורות בארגונים רבים.

הזדמנויות אלה יכולות להגיע בצורת מיזוגים או כניסה לתחום חדש ומניב. מצידו השני של המטבע, עסק מניב ישכיל לזהות חברות אחרות הנמצאות בקשיים ויגיש הצעת רכישה.

ייעוץ ארגוני ועסקי כגורם המקדם ניצול הזדמנויות

הבעייתיות בה נתקלים מרבית הארגונים, באה לידי ביטוי בשני אופנים עיקריים.

האחת, חוסר הבנה מערכתית, הכוללת את הגורמים הכלכליים המשפיעים על העסק ואת הסביבה העסקית אשר בה הוא פועל. חוסר הבנה זו מונעת מהעסק לקבל יוזמות חדשות וחיוניות.

הבעייתיות השנייה, נובעת ממחסור בידע אשר גורם ללקיחת סיכונים מיותרים, להחלטות מוטעות ולפספוס אפשרויות רווחיות ומשתלמות.

ניצול הזדמנויות עסקיות נכון מביא לשיפור עמדתו של העסק מול מתחריו, להשגת יתרון, למינוף פוטנציאל הרווח, לחדירה לשווקים חדשים ואחרים. כדי לעמוד על כל השיקולים הנדרשים לפני קבלת החלטה, נדרשת הערכה מקצועית של כל המעורבים בדבר לרבות הגורמים הפנימיים, החיצוניים והמתחרים.

ייעוץ עסקי מקצועי מנחה את מנהל העסק כיצד לבצע ניתוח נכון של הזדמנויות. הייעוץ מומלץ וחיוני בכל שלב בדרכו של העסק, שכן הסביבה משתנה במהירות וכך גם כדאיות ההחלטות. הפיכת הסביבה העסקית לגלובלית מהווה כר פורה לאפשרויות עסקיות חדשות. ידע נכון, כלים ושיטות יביאו גם את העסק שלכם לניצול הפוטנציאל העסקי הגלום בו.

ב-ADVISING, פיתחנו שיטה ייחודית לייעוץ עסקי. הבסיס בשיטה היא שבה נתפרת חליפת ייעוץ במיוחד לפי מידות הארגון, התקציב והסגל. השיטה עוצבה על מנת לאפשר היכרות מיטבית עם הארגון וצרכיו, ובמהלכה נרכשים כלים מעשיים לזיהויי הזדמנויות ובחירתן.

חייגו עכשיו בדיקה עסקית פנייה בווטסאפ