בדוק את העסק שלך

הנעת עובדים

הנעת עובדים וניהול

ארגונים, חברות ועסקים קטנים משקיעים אמצעי מימון רבים בבניית מטרות ויעדים, בתוכניות עסקיות ובפריטת כל אלה למשימות ברות ביצוע. עם זאת, ההשקעה במשאב האנושי לא תמיד נמצאת בראש סדר העדיפויות ולעיתים אף נמצא כי החברה חסרה את הידע הנדרש לניהול נכון ואפקטיבי של העובדים. מצב זה פוגע באופן ישיר ביכולתה העסקית של החברה.

אין הארגון יכול להתקיים ולהתקדם אל עבר מטרותיו ללא עובדים. רק מעצם גיוס כח האדם לשורות הארגון והצבת משימות בפניהם, לא יוכל העסק לשגשג ולהרוויח בטווח הרחוק. הסגל, אף אם אלו בעלי יכולות וכישורים המתאימים בדיוק לצרכי החברה, זקוקים להנעה, לדחיפה ולהרגשה כי עבודתם תורמת וחשובה.

פעולות שוטפות הנדרשות לביצוע בארגון על מנת ליישם הנעת עובדים יכולות לכלול מערכת תגמולים על ביצועים, ביצוע הכשרות מעת לעת, הקשבה אמיתית לצרכים ולבעיות עימן מתמודד העובד במהלך עבודתו, מתן גיבוי ועידוד ועוד.

מצבים בהם יש צורך בייעוץ לניהול הנעת עובדים

את הצורך בייעוץ עסקי לצורך ניהול אפקטיבי יותר של העובדים ניתן לזהות כאשר העובדים אינם יצרניים בעבודתם, אינם יוזמים, מביעים מורת רוח ממשימות שונות ואי שביעות רצון כללית מהארגון, אינם עומדים במשימות המוטלות עליהם במועד, מעלים התנגדויות מפורשות, מביאים לתפוקה נמוכה ועוד.

כאשר מזהים מצב שבו הניהול הקיים אינו אפקטיבי דיו, מומלץ להיעזר בחברה המתמחה בייעוץ עסקי מקצועי שכולל הכשרה מתאימה בנושא.

במהלך הכשרה זו נלמדים שיטות ומודלים של הנעת העובדים. המנהל לומד למפות את סוגי העובדים בארגון על פי דפוסי ההתנהגות שלהם. לכל דפוס התנהגות מותאמת תוכנית התמודדות יעילה ונעשה ניתוח ופיתרון של הבעיות אשר בפניהן עומד המנהל בבואו להתמודד עם הצוות.

שיטות של הנעת העובדים 

מטרתו הברורה של מנהל טוב בארגון לא מתמצה בהגדרת היעדים ובהתווית תוכנית הפעולה הנדרשת. המנהל הוא האחראי העיקרי לביצוע מהיר, יעיל ומקצועי של תוכנית העבודה על כל שלביה. מנהל שאינו מקבל שיתוף פעולה מעובדיו לביצוע התוכנית ייכשל בהשגת היעדים.

השיטות לניהול הנעת עובדים, ניתנות ללמידה במסגרת תוכניות פיתוח מנהלים, המכשירות מנהלים בהתמודדות מול עובדים אשר מנסים לקבוע בעצמם את הפעילויות אותן הם יבצעו ומתנגדים לכל מרות. שיטות מקצועיות אלה מביאות להתמודדות נכונה עם התנגדויות וביטולן. ובנוסף מייצרות הנעה חיובית ותחושת אסרטיביות אצל העובד, תחושה אשר מביאה את העובדים לתוצאות טובות הרבה יותר מאשר היו אלו "רק" מבצעים את עבודתם.

פתרונות לניהול העובדים בתהליך שינוי ארגוני

כידוע, שינוי ארגוני הוא אחד מהתהליכים הבלתי נמנעים בכל ארגון וארגון. השינוי הארגוני נדרש לעיתים לצורך התייעלות, התחדשות, התאמת מוצר לסביבה תחרותית, שינוי במשאב האנושי ועוד. לצורך יצירת השינוי והטמעתו בארגון באופן אפקטיבי, נדרש ראשית כל שיתוף פעולה ומוכנות של העובדים לקבלת השינוי – זוהי מהות תורת הנעת העובד.

אף לאחר שבוצע השינוי ביוזמת המנהל ובסיוע העובדים, קיים חשש כי העובדים, הרגילים למצב שהיה קיים בטרם השינוי, ינסו (ולעיתים אף שלא במודע) לחזור אל המצב הקודם, מטעמי נוחות ושגרה. גם כאן, פיתוח מנהיגות והנעה חיובית הן הבסיס להצלחה בניהול שינוי והטמעתו.

חייגו עכשיו בדיקה עסקית פנייה בווטסאפ