בדוק את העסק שלך

הערכת עובדים

להכיר את העובדים בחברה

המשאב האנושי, עובדי החברה שלך, הוא פעמים רבות הנכס החשוב ביותר לקיומו והצלחתו של העסק. האם בדקת פעם את הרמה המקצועית של עובדי החברה? מה הם חושבים האחד על רמת תפקודו של השני? איך ניתן להעריך את רמת התפקדו והיעילות של כל אחד מהעובדים בחברה?

היכולת לפתח ולשמר את יכולותיו התחרותיות של "משאב העובדים" הינה ראשונה במעלה ביכולתו של הארגון להצליח ולשמר את הצלחתו לאורך זמן. משאבים רבים מוקצים על מנת לפתח ולשמר את איכותם של העובדים בארגון וכן לדאוג לשביעות רצונם – החל ממחלקות משאבי אנוש שתפקידן הייעודי הוא גיוס, שימור ופיתוח של המשאב האנושי בארגון ומושקע בהן ממון רב ועד הדאגה לסביבת עבודה נוחה ואטרקטיבית לרווחת העובדים.

נדבך מהותי בשימור ובפיתוח של עובדים איכותיים בארגון היא היכולת להעריכם כראוי. הערכת עובדים נמצאת בכל סט כלים לניהול יעיל ובבחינת תפקוד העובדים וכאשר היא נעשית בצורה אפקטיבית מתאפשר לארגון לרתום את העובדים בצורה טובה יותר לעמידה במימוש יעדים ומטרות עסקיות העומדות בפניהם כיחידים וכקבוצה.

המומחים של Advising נוהגים לבצע הערכת עובדים בשיתוף פעולה מלא עם מנהלי הארגון על מנת להבין טוב יותר את המשאב האנושי בארגון, כחלק מכל תהליך של יעוץ ארגוני שנועד לשיפור תהליכים בחברה שלך.

הערכת עובדים – כיצד לעשות זאת נכון

לצורך הערכת עובדים בחברה קיימות שתי מתודולוגיות עיקריות. בטרם ניגשים להערכה יש להקפיד כי העובדים מכירים את המוערכים על ידם היכרות מינימלית של מספר חודשים.

בכל מקרה, לפני סיום ההערכה כדאי לבצע שיחת משוב עם כל עובד שהעריך את חבריו ואם כל אחד מהעובדים שהוערכו על ידי אחרים.

חלק ראשון: הערכת ממונים בחברה

בהערכת ממונים נדרשים מנהלי החברה, במעלה הסולם ההיררכי, לספק משוב על העובדים עליהם הם ממונים. במסגרת הערכת ממונים נדרשים המנהלים למלא דו"ח משוב הנוגע לכל אחד ואחד מעובדיהם ולהעניק לו ציון הנע בסקאלה שנקבעה מראש במימדי התפקוד השונים.

בנוסף, יתבקשו המנהלים לתאר את העובד בצורה מילולית במספר שורות ולציין פוטנציאל קידום עבורו. עובדת היותו של המנהל מעריך יחיד מצריכה משנה של זהירות על מנת לוודא שלא יתקיימו סטיות מהותיות במהימנות ההערכה.

יש להעביר לכלל מנהלי החברה הדרכות מפורטות בדבר הנדרש מהם בסקרי המשוב וללמדם כיצד יש לגשת למילוי השאלונים תוך מתן דוגמאות להערכה נכונה וכזו שאינה נכונה.

כמו כן, כדאי לוודא כי כלל המשובים הנוגעים לעובדים השונים יעברו ביקורת נוספת על ידי מנהל מקביל או עליון יותר בארגון שלרוב אינו עובד ישירות עם העובד המדובר כדי להבטיח יכולת לאתר הטיות במילוי השאלונים כגון מתן ציונים נמוכים או גבוהים מדי באופן קונסיסטנטי לכלל העובדים תחת המנהל המדובר או סתירות שונות בהערכה ספציפית.

הערכת עובדים עמיתים

לצורך הערכת עובדים עמיתים יידרשו עובדי הארגון להעריך את העובדים בצמוד אליהם המצויים באותה רמה היררכית בארגון. ניתן לעשות זאת על ידי סקרי דירוג או סקרי אמדן של עמיתים.

בסקרי דירוג נדרש כל עובד לדרג את קבוצת העובדים הצמודה אליו בנושאים שונים מהטוב ביותר לפחות טוב. שיטה זו עשויה להתברר כבעייתית שכן היא מציבה בפני העובד המדרג גבולות הקובעים כי גם אם הוא סבור כי כלל עמיתיו הינם ראויים ואיכותיים בנדבך מסוים עליו יהיה לדרגם מהראשון לאחרון.

לכן, כשמנהיגים דרך משוב כזו כדאי להוסיף שורה להערות מילוליות בסופו של כל מימד הערכה בו יוכלו העובדים להציף את תחושותיהם השונות לגבי הדירוג. סקרי אמדן יציבו בפני העובדים נושאים שונים מקצועיים לצד בינאישיים בהם ידרשו להעניק ציונים לעמיתיהם.

קראו עוד: פיתוח עובדים – מפתח חשוב להצלחה שלך!

חייגו עכשיו בדיקה עסקית פנייה בווטסאפ