בדוק את העסק שלך

מודל שיין

מודל שיין

מודל שיין הוא מודל הנחות יסוד ערכים ובתחום תרבות ארגונית שהגה החוקר שיין בשנות השמונים. מודל שיין נחשב פורץ דרך וזאת משום שהוא הגדיר את התרבות הארגונית – מה שהוליד את המונח ייעוץ ארגוני או ייעוץ עסקי הניתן בימינו לחברות רבות.

המודל נתן כלים פרקטיים למדידת תרבות ארגונית אצל חברות ועסקים רבים והוא עוזר להבין איך לנהל עסק בצורה נכונה יותר. המודל משמש עד היום שירותי ייעוץ עסקי וייעוץ ארגוני.

ייעוץ עסקי – הגישה הארגונית לפי מודל שיין

הגישה של מודל שיין בכל הנוגע לתרבות ארגונית של עסק או חברה, היא הגישה הפונקציונאלית בה לכל העוסקים והמעורבים בעסק ישנם ערכים משותפים ונורמות שמלכדים אותם אל משימה אחת.

לדוגמא: מנהלי גלידת בן אנד ג'ריס שהמציאו את הגלידה מחדש בכך שהפכו למותג באמצעות גלידה העשויה מיוגורט ונחשבת בריאה יותר וגם בזכות המצאת "יום הגלידה" בו מחולקות גלידות בחינם. החזון להפוך את הגלידה למותג לכל המשפחה – הוא שליכד את המנהלים והביא אותם להצלחה.

מודל שיין המשיך בהנחות היסוד שלו, למרות שמצדו של המודל קיימת הגישה המוסדית של הארגונים והיא זאת המאשרת שליטה של ההנהלה בעובדים והצלחה של הארגון על חשבונם של העובדים.

הפירמידה – מודל  שיין? ואיך הוא משפיע על מתן ייעוץ עסקי?

המודל אותו בנה החוקר, הוא בעצם כלי של תרבות ארגונית בכל ארגון והוא מקנה כלים לייעוץ עסקי שיכולים לבדוק את חוזק התרבות הארגונית.

מודל שיין מחולק לשלושה חלקים:

הנחות יסוד – סברות ואמונות המשותפות לכל עובדי החברה והן אלה שקובעות את אופן ניהול עסק והיחסים בין עובדי הארגון והמנהלים.

ערכים – נורמות מוצהרות הכוללות תפישות לגבי ההתנהלות וההתנהגות בארגון.

סממנים – אותם אלמנטים שניתן לצפות בארגון בו איש המקצוע שמגיע מחברה לייעוץ עסקי יכול לצפות בהם, לראות אותם, לשמוע ולהרגיש.

כל אותם סממנים שמזכיר שיין תורמים לאבחון שנעשה על ידי יועץ ארגוני המגיע מחברה לייעוץ עסקי על מנת לצפות, לעזור, לאבחן ולהבין איך לנהל עסק מכל סוג בצורה נכונה יותר.

איך מיישמים ייעוץ עסקי בזכות המודל?

יועץ עסקי יודע לאבחן נכון את העסק לאחר מדידה והערכה של העסק לפי מודל שיין.

אין שינוי בהתנהגות ללא שינוי בערכים והנחות יסוד.

קראו עוד: מודל השינוי של ג'ון קוטר

חייגו עכשיו בדיקה עסקית פנייה בווטסאפ