בדוק את העסק שלך

ניהול עסק

ניהול עסק : כלים לניהול יעיל

יכולת ניהול עסק אינה בהכרח כשרון מולד. ככל יכולת אחרת גם היא ניתנת לפיתוח, עיצוב ובנייה על ידי אימון והדרכה. אופן תפקודו של המנהל משפיע על החברה במישורים שונים, הדבר ניכר בבירור בפן התפעולי של החברה, יכולתה לעמוד במטרותיה ורמת רווחיותה.

יתרה מכך, התנהלות המנהל קשורה באופן ישיר לאווירה השוררת בחברה, לשביעות רצון העובדים ולמוטיבציה המניעה אותם בעבודתם. ייעוץ עסקי מסייע בפיתוח המיומנויות הקיימות וברכישת כישורים נוספים אשר מנהל טוב נזקק להם.

ארגז הכלים לניהול עסק יעיל

מכאן, ברורה חשיבות איכותו ויכולותיו של המנהל וההשקעה המתמדת בשיפור ושכלול סגולותיו הניהוליות. כפי שצוין, היכולת של ניהול עסק ניתנת לעיצוב ופיתוח, סיוע של יועץ ארגוני המלווה את המנהל ומסייע בפיתוח כישורים שונים, דוגמת פיתוח מנהיגות, המקנים כלי ניהול עסק עכשוויים ומודרניים, פרי דוקטרינות הניהול העדכניות ביותר.

להלן יובאו מספר דגשים, עקרונות הבאים לידי ביטוי בעבודתו של היועץ העסקי, המתאימים למנהלי חברות גדולות ולעסקים קטנים כאחד, כל ארגון בקנה המידה המתאים עבורו.

פיתוח אינטליגנציה רגשית

כיום רווחת הדעה, כי ניהול עסק נכון, מחייבת אינטליגנציה רגשית מפותחת היא אחד הכלים החשובים ביותר של ניהול עסק, וזאת על ידי שיפור האינטראקציה בינו לבין העובדים.

אינטליגנציה רגשית תסייע למנהל להבין את רוח הדברים בחברתו, את מערכות היחסים השונות שנרקמו במסגרת העבודה ובכך ליצור סביבת עבודה נעימה ונוחה, המתורגמת לפרודוקטיביות גבוהה יותר.

בנוסף, המנהל יכול לרתום את מודעותו הרגשית ליצירת תקשורת בין-אישית אפקטיבית במקביל לקידום תקשורת ארגונית יעילה. כך יוכל לעודד את עובדיו למצות את הפוטנציאל הגלום בהם ולפרוח במסגרת תפקידם. כמו כן, הדבר יקל עליו שעה שיצטרך להתמודד עם בעיות של קבלת מרות.

תכנון ארוך טווח לניהול טוב יותר

הדאגה לרווחיות הארגון ולכתוב בשורה התחתונה במאזני החברה, מביאה מנהלים רבים לעסוק בהגדלת היקף ההכנסות הנוכחי. זאת תוך התעלמות מתכנון לטווח ארוך, אשר ייתכן ויקטין את ההכנסות בהווה לטובת השקעה בתשתית, אשר צפויה להשתלם בעתיד.

תכנון ארוך טווח יכול לסייע למנהל ליצור ולעצב את חזון החברה כפי שהוא רואה אותו וכך להעבירו לעובדיו, על מנת שיחלקו את אותן מטרות ושאיפות. יתרה מזאת, כאשר מטרת העל סומנה, ניתן לפרקה לשרשרת מטרות ביניים המובילות אליה, בתהליך קבלת החלטות. באופן זה יוכלו המנהל ועובדיו לדלג ממטרה אחת לאחרת, כשמטרת העל משמשת כקו מנחה.

מודלים לניהול עסק

בעבר, מודל ניהול עסק  פוץ התבטא בדמותו של מנהל חזק אשר ידו בכל ומעורב בנעשה בכל מחלקות ואגפי החברה. באופן זה, נהוג היה לדלג מעל מנהלי דרג הביניים ולפעול ישירות אל מול העובדים.

חברות המתמחות בייעוץ עסקי מצאו כי ריכוז הסמכויות בידי אדם אחד הוכיח עצמו כמודל יעיל בעיקר בעסקים או חברות קטנות יחסית, הממוקדות במוצר או שירות בודד.

בעבור חברות גדולות, מומלץ לנהוג על פי מודל ביזור הסמכויות. מודל זה גורס, כי על מנת לנהל טוב יותר על המנהל לפזר את סמכויותיו השונות למנהלי דרג הביניים לפי מחלקותיהם וכך לעודד אותם להתמחות בתחומם.

בדרך זו ניתן להשיג שתי מטרות חשובות: הראשונה הינה פינוי זמנו של המנהל כך שיוכל להניע תהליכים ארוכי טווח וחוצי ארגון, ובנוסף, יוכל להיות זמין לפיתרון בעיות מיידיות אד הוק. השנייה, הינה יצירת רמת מיומנות גבוהה בכל מחלקה, על ידי חיזוק מעמדו של דרג הביניים הניהולי. את שצוין לעיל, ניתן להשיג בקלות רבה על ידי רכישת כלים לייעול הנעת עובדים וכן יכולות ניהול זמן מתקדמות.

ב- ADVISING פיתחנו שיטה ייחודית לייעוץ ארגוני ועסקי, אשר תסייע גם לארגון שלכם ברכישת כלים לניהול עסק יעיל, אפקטיבי וחכם.

חייגו עכשיו בדיקה עסקית פנייה בווטסאפ