בדוק את העסק שלך

צרכי הדרכה

איתור צרכי הדרכה

פעולות ההדרכה בארגון הן אחד מעמודי התווך לצרכי השגת יעדים ומטרות עסקיות, ואין להתייחס אליהן כאל העשרה לעובדים ותו לא.

פעולה של איתור צרכי הדרכה, כאשר מתבצעת בצורה יעילה ומקצועית וכוללת את המסגרת לתוכנית, את התכנים ושיטות ההדרכה, הנה צעד משמעותי בדרכו של ארגון המבקש להבטיח הכנסות גבוהות ויציבות.

החשיבות באיתור צרכי ההדרכה

צרכי ההדרכה הם המידע וההכשרה אשר חסרים לארגון וחיוניים לעובדים לצורך ביצועיו העסקיים. על מנת שארגון יוכל להתקדם לעבר השגת מטרות ויעדים חדשים, עליו להשקיע בפיתוח הסגל – עובדי החברה הם הנכס החשוב ביותר של כל חברה.

צורכי ההדרכה נקבעים במסגרת תוכנית ההדרכה השנתית של הארגון, במקביל לרענון תוכנית עסקית אשר מגדירה את השינויים הנחוצים.

החשיבה המקובלת, לפיה תוכניות אלו הן תוכניות מורכבות הדורשות תקציב גדול ולכן מתאימות רק לארגונים גדולים היא מוטעית. התוכנית, מותאמת לכל עסק על פי צרכיו ובהתאם למידותיו, גם מבחינת התקציב. תוכנית הדרכה עשויה לכלול קורסים או סדנאות, פעם או מספר פעמים וכן העשרות שוטפות לאורך כל השנה.

איתור נכון של צרכי הדרכה

בבואנו לבדוק מהם צרכי ההדרכה, אם עלי ידי מנהל העסק ואם על ידי אחראי ההדרכה בארגונים גדולים, נבדוק ראשית כל את הפער בין הרצוי למצוי. הרצוי, מתבטא ביעדים אותם מתעתדת החברה להשיג בטווח הקצר (חצי שנה – שנה הקרובה) ואף מטרות אשר עבר המועד שהוגדר לביצועם וטרם הושלמו.

בתהליך אבחון זה בוחן היועץ הארגוני בשיתוף ההנהלה את הסיבות שבגינם נוצרו פערים בין מה הפעולות שהוגדרו לבין המצב בפועל. בהתאם לדרישות המטלות שטרם הושלמו, יש לבדוק מהן ההכשרות הנחוצות לביצוע המשימות הללו, דוגמת הכשרה שעיקרה פיתוח מנהיגות. בשלב זה מוסקות המסקנות באשר לצרכי הלמידה אשר יענו על הפער.

הדרכה בשעת משבר

 

אף שנראה כי בשעת משבר יש להפנות את כל המאמצים לתכנון ויישום פתרונות מידיים, גם תקופה זו היא תקופה מתאימה מאוד לביצוע איתור צורכי הדרכה, וקביעה זו היא הנחת יסוד שגויה ושגורה.

מדוע? בתקופות משבר ההנהלה נדרשת לחשיבה מחודשת באשר ליעדים שהוגדרו, ובהתאם למסקנות נגזרות משימות חדשות לביצוע אשר מטרתן להביא למיצוב ופתרון. בהמשך לשינוי במשימות, חל גם שינוי בתוכנית ההדרכה.

בתקופה זו מומלץ לנקוט בהדרכות פנים ארגוניות, ולהפנות תקציבי הדרכה רק למוקדים החשובים ביותר אשר נדרשים להשלמת המשימות שעל הפרק. אלו, נדרשות ביתר-שאת בתקופה שבה מורל העובדים הוא ירוד וההשקעה בהכשרתם מכניסה רוח חדשה וחיובית לעבודה.

בסופו של ההליך מותאמת תוכנית ההדרכה לפערים שהתגלו וכן למצבה הנוכחי של החברה, לדירוג המשימות הרצוי, למסגרת התקציב האפשרית ועוד.

תוכנית הדרכה יכולה לכלול תכנים נוספים על הנושאים המקצועיים גרידא. אלו, ישפרו את כישורי העובדים בתחומים אחרים אשר נדרשים לעבודתם כדוגמת תכני ניהול ומנהיגות, ניהול זמן יעיל, שיפור יכולות שיווק ומכירה ועוד.

ייעוץ עסקי מקצועי המסייע בהתווית תוכנית הדרכה, אשר עוצבה במיוחד לצרכי הארגון שלכם, הנה הצעד הראשון לייעול והשגת יעדים.

תהליך איתור הצרכים הוא תהליך מחקרי הכולל בחובו אלמנטים רבים שיש לרדת לעומקם. הבדיקה מתבצעת לגבי כל מחלקה בארגון וממפה בצורה שיטתית את הבעיות ואת התכנים המתאימים ביותר לפתירת בעיות אלו.

פיתוח צרכי הדרכה במסגרת הייעווץ העסקי של Advising, נותן מענה על הצרכים המדויקים של הארגון ולכן נמצא יעיל ביותר לפתרון בעיות בטווח הקצר והארוך כאחד.

חייגו עכשיו בדיקה עסקית פנייה בווטסאפ