בדוק את העסק שלך

קבלת החלטות

תהליכי קבלת החלטות

אם אתם מרגישים בלבול וחוסר וודאות כאשר עומדת בפניכם החלטה חשובה הנוגעת לניהול העסק, נראה כי לא ביססתם מודל קבוע ואיתן של קבלת החלטות בארגון.

תהליך קבלת החלטות הוא חיוני לכל ארגון ונדרש על מנת לבצע את הפעולות האלמנטריות והמרכזיות כאחת. כך למשל בבחירת אסטרטגיה מתאימה, ניסוח מטרות ויעדים, בניית תוכנית עבודה וקביעת השלבים והפעולות שחלים על העובדים.

בכל שלב שכזה נדרשת החלטה מקצועית ומבוססת. טעות בגזרות אלו עלולות לגרור תוצאות משמעותיות. מנהל טוב צריך לדעת לקבל החלטות נכונות.

מודלים לתהליכי קבלת החלטות בארגון

המודל הרציונאלי

מודל זה מונה 4 שלבים. השינוי המתבצע בארגון כתוצאה ממודל זה הנו מבוקר ומתבצע בהדרגה:

1. שלב אבחון וזיהוי – בשלב זה אוסף הארגון מידע אשר נוגע למצב הקיים בארגון בטרם פתיחה בניהול שינוי ומתייחס לכשלים כמו גם לאפשרויות חדשות שטרם נוצלו.

2. שלב הניתוח והעיצוב – הצגת כל האלטרנטיבות אשר נותנות מענה לסוגיות שהועלו בשלב הזיהוי. בכל חלופה נבדקים משתנים רבים כמו המשאבים הנדרשים, פרק הזמן, מידת התאמת ההחלטה לארגון וכדומה.

3. שלב הבחירה והבקרה – זהו שלב הבחירה בחלופה הטובה ביותר שלב זה הוא הקשה ביותר מחר ונדרשת השוואה בין כל הפרמטרים של החלופות.

4. שלב היישום – השלב הסופי אשר בו מבצעים את ההחלטה.

מודל חמשת הכוחות התחרותיים של פורטר

על פי מודל זה יש לשלב את תנאי סביבת הארגון בקביעת האסטרטגיה. על פיו, נקבעת ההחלטה על שינוי על ידי איזון של גורמים פנימיים וחיצוניים לארגון:

כוח ספקים – כאן נמדד כוחו היחסי של הספק אל מול בעל העסק אשר זקוק לחומרי גלם.

כוח לקוחות – כוח זה מודד את כוח המיקוח של הלקוחות מול תעשיית הייצור; עד כמה הלקוח חזק ולכן קובע את המחיר, או להיפך.

איום כניסת מתחרים חדשים – עד כמה קל למתחרים להיכנס לשווקים חדשים מסוימים.

איום של תחליפים – מהן האפשרויות לרכישת מוצרים תחליפים.

עוצמת התחרות בין המתחרים הקיימים – כיצד התחרות בשוק תשפיע על המחיר.

המודל ההיררכי

מודל זה מסביר את קבלת החלטות בארגון כתהליך היררכי, על ידי 3 רמות של קבלת החלטות:

1. רמת התכנון האסטרטגי – כאן מתקבלות החלטות הנוגעות למטרות הארגון והמשאבים הנדרשים.

2. רמת הבקרה הניהולית – אחריות על ניצול המשאבים בצורה האפקטיבית ביותר.

3. רמת הבקרה התפעולית – אחריות ביצוע משימות באופן יעיל.

האם יש קשר בין מבנה הארגון לאופן שבו מתקבלות החלטות?

כחוק, ככל שהארגון גדול יותר, כך יש צורך מודלים מורכבים יותר של קבלת החלטות, וכל החלטה מתקבלת בהתאם לדרג אשר ההחלטה נמצאת בסמכותו.

כיום, מרבית הארגונים מבוססים על עבודת צוות במחלקה או אגף, בפרט בחברות אשר מתנהלות על פי פרויקטים.

העבודה בצוות שונה מאשר עבודה בסגנון היררכי ולכן קבלת ההחלטות יכולה להתבצע במספר דרכים, אם על ידי קביעת ראש צוות או בהחלטה דמוקרטית משותפת. בשני המקרים גם יחד, ניהול ישיבות הוא כלי רב ערך בעבור המנהל והצוות כאחד.

על מנת לבנות מודל שמתאים לעסק שלכם נדרש לקבל ייעוץ עסקי מקצועי מתאים. מודל ברור ומפורש לקבלת החלטות בארגון מקל על קבלת החלטות חשובות, מייעל את התהליך עד לקבלת ההחלטה ומלמד את המנהל כיצד לבחור את החלופה הטובה ביותר עבור העסק.

ייעוץ עסקי ממוקד, במסגרת שיטת הייחודית של Advising, ייטיב עם הארגון וייסע לו לו בהקניית כלים מעשיים לקבלת החלטות ופתוח מנהיגות.

חייגו עכשיו בדיקה עסקית פנייה בווטסאפ