בדוק את העסק שלך

קוד אתי

אתיקה מקצועית – קוד אתי

קוד אתי הנו מסמך עקרוני המאגד בו את הערכים והמוסכמות הנורמטיביות שחברה או ארגון מקבלים על עצמם. כתיבת קוד אתי  ואימוץ אתיקה מקצועית כבסיס ערכי היא מגמה שהולכת ומתגברת בשנים האחרונות.

ההנחה הרווחת והשגויה היא כי כללי אתיקה מקצועית שייכים רק לעולמות הרפואה והמשפט.

אולם, מספר עולה של מעצמות כלכליות, שילבו בתקנון החברה  קוד אתי ומחייבות את עובדיהן לקרוא, לדעת ולהבין, כיצד תושפע עבודתם כתוצאה מיישום כללי האתיקה המקצועית בארגון וזאת מייד עם כניסתם לתפקיד.

ייעוץ עסקי מקצועי מסייע לארגון לנסח קוד אתי התואם את מאפייניו וצרכיו.

מהי אתיקה מקצועית ומדוע היא חשובה לארגון

קוד אתי הוא למעשה מערכת חוקים וכללים שחלה על סך מרכיבי הארגון. הוא מפרט את הכללים המפורשים אשר לפיהם מונחים העובדים לנהוג, כך למשל האיסור לנהוג שלא בהתאם לפרוטוקולים וההוראה לדווח על כל חשש לניגוד אינטרסים. סעיפים אלה הם תוצאה של ערכי הארגון והעקרונות שעלפיהם פועלת הנהלתו.

הללו, משקפים את הפעולות שראוי לבצעם במהלך העבודה ואת המעשים שיש לגנותם. זהו כלי ראשון במעלה המנחה אותנו בעת קבלת החלטות, קטנות כגדולות, לצורך פעילותו התקינה של הארגון. לקביעת האתיקה המקצועית יש חשיבות עליונה במעלה, מטעם זה, מומלץ להעזר בייעוץ עסקי בסוגיה זו.

בנוסף, קוד אתי נותן מענה לסוגיות אשר עולות במהלך ההתנהלות השוטפת בחברה. באופן זה, כללים וחוקים מפורשים, ימנעו מהעובד להיקלע לתוך מצבים שאינם ראויים ואינם משקפים את אופי החברה.

בכך, תמנע פגיעה אפשרית בתדמית החברה, בפועלה וברווחיותה, זאת בהמשך לקביעת אסטרטגיה שיווקית המכתיבה את דרכי הפעולה. חברה הנשמעת לערכים אלו, שומרת על המוניטין ומחזקת את תחושת הדימוי החיובי של החברה בעיני הציבור.

כיצד נקשרת האתיקה גם לחזון ואסטרטגיה?

האתיקה המקצועית של כל חברה נגזרת מתוך חזון מפורש הנטוע בבסיסה ולכן צריכה להתאים לאופייה. רק באופן זה ניתן להבטיח כי הקוד יהיה לגורם יעיל ואפקטיבי, המשפר את ביצועי החברה ומהווה חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה ומתוכנית העבודה השוטפת.

על העובדים להיות מודעים לכל כללי הקוד האתי וליישמם בשוטף, תוך בדיקה מתמדת של הנהלת החברה.

כיצד מסייעת לנו האתיקה במסגרת שינויי ארגוני?

כאשר מתבצע שינוי במחלקת כח אדם בחברה, אם בגיוס עובדים חדשים או קידומם, שינוי בחלוקת העבודה או בהתנהלות מול פרויקטים חדשים, עולות סוגיות שיש בהן תקדימים.

הקוד האתי מקנה את הכלים המסייעים להתמודדות עם השינוי ועם יישומו בפועל במסגרת הארגון.

כיצד מומלץ לנסח קוד אתי?

מומלץ לתכנן ולכתוב קוד האתי כך שיתאים לחברה באופן אישי, תוך סיוע והכוונה של חברת ייעוץ עסקי מקצועית ולא להסתפק בניסוח שטחי של מספר כללים המנותקים מן העשייה היומיומית.

טעות שגורה בנושא, היא בחירה בניסוח משפטי גרידא, אשר מהווה המשך לנהלים העסקיים ולא כולל מסרים מאפיינים ייחודים שהולמים את עיסוק הארגון.

קוד אתי מוצלח יביא את העסק שלכם לעליית מדרגה, הן מבחינת ניצול הזדמנויות עסקיות, מוניטין החברה, בחינת מחויבות העובדים לחזון, להשגת היעדים ולהצלחתה העסקית של החברה.

ב-Advising פיתחנו שיטת ייעוץ עסקי וארגוני ייחודית. השיטה, שעוצבה על מנת לתת מענה מדויק על צרכיו הארגון תסייע בניסוח וביישומו בפועל של הקוד האתי.

חייגו עכשיו בדיקה עסקית פנייה בווטסאפ