בדוק את העסק שלך

לדעת הכל על תזרים מזומנים

תזרים מזומנים: הכרחי לשמירה על העסק!

תזרים מזומנים הוא חישוב של כל תנועות המזומנים בתוך העסק. התנועות מפרטות את ההכנסות וההוצאות כולל המס המשולם עליהם. כל תנועה ממוינת לפי זמן התשלום או ההוצאה. ניהולו יכול להתבצע באמצעות תוכנה ייעודית שרוכשת החברה או באמצעות חברה חיצונית שמספק שירותים אלו ומחשבת את התזרים באמצעות תוכנה שהותאמה.

ניהול התזרים אמור לאפשר לחברה לדעת במדויק מהו סכום הכסף העתיד להיכנס לקופת החברה וזה העתיד לצאת ממנה לצורך מימון הוצאותיה. באמצעות ניהול נכון ואחראי של התזרים, ניתן לדעת מה יהיה המצב הכספי של החברה או העסק בעוד שנה, חודשיים, רבעון וחודש.

ניהול טוב, מקצועי ואחראי על ידי בעלי המקצוע האמונים על מלאכה זו בתוך החברה, עשוי לתרום לניהולה התקין של החברה מבחינה פיננסית ותפעולית. ניהול תזרים המזומנים הוא הכלי החשוב ביותר שעל בסיס תוצאותיו ניתן לדעת בכל נקודת זמן את מצבה האמיתי של החברה מבחינה כספית.

מה ההבדל בין תזרים מזומנים לדו"ח רווח והפסד?

להבדיל מדו"ח רווח והפסד אותו כותב כל שנה מנהל חשבונות, תזרים מזומנים יכול להיעשות בכל זמן והוא אינו כולל אומדן משוער של שווי החברה הכולל תחשיבים שונים כגון: מוניטין החברה, רווחים צפויים, מסגרות אשראי, מניות או סכום ההון האישי ההתחלתי שהושקע בעסק.

דו"ח זה כולל רק את הסכום המוחשי והאמיתי שנמצא בפועל בחשבון הבנק של החברה או העסק ומתאר את היכולות הפיננסיות של העסק או בעל החברה.

לנהל נכון וחכם את ההוצאות

היכולת של ניהול תזרים מזומנים הן על ידי חברה הנותנת שירות מסוג זה או על ידי תוכנה יעודית, היא יכולת שתעזור להבין בדיוק מה המצב הכספי של החברה.

בצורה זאת, יוכל בעל החברה או העסק להחליט מהם תנאי התשלום שהוא מעדיף להסדיר מול הספקים, האם עליו לפעול על מנת לגייס כספים ומהו מערך הגבייה שעליו לנהל על מנת להכניס כספים באופן מיידי לחשבון העסק.

באמצעות תמונה אמיתית על המצב הכספי יוכל בעל העסק לנהל נכון וחכם יותר את ההוצאות, להתרחב או להצטמצם בהתאם. ניתן להיעזר במומחה מנוסה לייעוץ עסקי אשר ידע לכוון ולסייע בבניה וניהול מדוייק יותר.

שקיפות מלאה והתייעלות ברורה!

דו"ח שמנוהל כהלכה, יראה לנו מהן החובות של החברה, אילו לקוחות עדיין לא שילמו את החובות לחברה, מהן ההכנסות בפועל, מהי מסגרת האשראי ועוד. דו"ח תזרים מזומנים ישקף בשקיפות מלאה את מצב החשבון ללא חלומות באספמיה על הון עצמי גדול מהרגיל, הכנסות עתידיות ורווחים צפויים.

איך נראה תזרים מזומנים בדרך כלל?

הדו"ח מורכב בדרך כלל מאיתור משקיע או הכנסת הון התחלתי לעסק, השקעה בציוד או סחורה, מכירה, הכנסת המזומנים לחשבון העסק, תשלום חובות ומשכורות.

תזרים המזומנים הוא מעגלי וחוזר על עצמו מבחינה מחזורית. באמצעות הדרכה נוכל להבין האם התזרים הוא חיובי או שלילי וזאת באמצעות תוכנה או שכירת איש מקצוע שידע להפיק דו"ח תזרים מזומנים שיצא בתקווה – חיובי!

קראו עוד: התנהלות נכונה מול הבנקים

חייגו עכשיו בדיקה עסקית פנייה בווטסאפ