בדוק את העסק שלך

מודל swot

מודל SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats זהו למעשה אחד מהמודלים הקיימים כיום והם נפוצים ביותר לצורך בחינה. אנחנו מוצאים כי המודל הזה משמש לצורך בחינה מעמיקה, ניתוח מקצועי כמו גם תכנון מדוקדק של יעדי העסק או הפירמה כאשר הדבר נעשה תוך כדי לימוד וניתוח עומק של נקודות החוזקה, נקודות החולשה, ההזדמנויות השונות כמו גם האיומים הקיימים מבית או מחוץ.

למעשה אפשר להגדיר את תוצר המודל כניתוח מעמיק של ארבעה פרמטרים שונים אשר אלו מהווים בסיס יציב לצורך ביצוע ההתאמות אשר נדרשות במהלך בנייה של תוכניות העבודה השונות. אלו כוללים את כל המשאבים ואת כל היכולות שיש לעסק או לארגון כפי שהוא. אפשר לומר כי ניתן לעשות שימוש בתוכנית SWOT כחלק מתוכנית העסקית מסודרת של הארגון או של העסק כמו גם כתוכנית אסטרטגית של פירמה כלשהי.

מהן חוזקות של הארגון?

כאשר אנחנו רוצים לבחון את המושג חוזקות, אנחנו למעשה מתייחסים לגורמים פנימיים חזקים של הארגון אשר אלו עשויים למשש אותו לצורך מימוש המטרות והשגתן.

החוזקות כוללות את המשאבים שיש לעסק, את היכולות ואת המיומנויות הייחודיות של הארגון אשר אלו בולטים ביתרון שלהם לצורך הובלת הסיבבה העסקית כמו גם התחרות בזירה אשר בו פועל העסק.

דוגמאות לחוזקות הן –

 • פטנטים וטכנולוגיה.
 • מותגים ומוניטין.
 • שירות ייחודי או מוצר חדשני שלא קיים במקום אחר.
 • פריסה גיאוגרפית ומיקום של הארגון.
 • איכותו של המוצר.
 • ניהול וכוח אדם של הארגון.
 • מערך הפצה ומערך שיווק.
 • מערכת קשרים.
 • שיתופי פעולה אסטרטגיים.

בבחינת נקודות החוזק שלח הארגון נבחנים לעומק כל הנושאים הבאים –

 • יתרון הארגון על פני המתחרים שלו.
 • הסיבות שמובילות לשביעות הרצון של הלקוחות.
 • התדמית של הארגון.
 • תחומי ההתמחות הספציפיים שלך הארגון.
 • הייחודיות במוצרים של הארגון כמו גם הייחודיות בשירותים של הארגון.

המשאבים החשובים הקיימים בארגון.

מהן חולשות של ארגון?

חולשות של ארגון אלו הן גורמים פנימיים בארגון אשר אלו מהווים מחסום או מגבלה ביכולות של הארגון להתקדם. מדובר בפגם אשר עשוי להפריע ולפגום בהצלחה של הארגון להגיע להישגים הרצויים בארגון. החולשות כוללות למשל את המשאבים החסרים, את היכולות המוגבלות ואת המיומנויות החסרות של הארגון. החולשות כוללות לדוגמא –

 • תדמית ירודה.
 • רמת מחירים גבוהה מידי.
 • מערך הפצה לקוי.
 • מערך שיווק לקוי.
 • פריסה גיאוגרפית מצומצמת או מוגבלת.
 • איכות ירודה של מוצרים.
 • מוצרים לא ייחודיים וסטנדרטיים מידי.

במהלך בחינת החולשות נשאלות שאלות כמו –

 • מה המשאבים שחסרים לארגון.
 • מה גורם ללקוחות לאי שביעות רצון.
 • מהם ההישגים של המתחרים.
 • מהם הליקויים הקיימים בשירות או במוצרים של הארגון.

הזדמנויות – מהן?

ניתוח הזדמנויות כולל בחינה של –

 • שווקים חדשים.
 • השלמת צרכיו של הלקוח במוצר חסר וחדש.
 • מוצרים משלימים שונים.
 • בעיות של המתחרים.
 • פיתוחים טכנולוגיים שונים.

במהלך בחינת העסק נבחנים גם האיומים אשר אתם מתמודד הארגון כאשר בסופו של דבר מסיקים את המסקנות הנכונות והמועילות לעסק.

חייגו עכשיו בדיקה עסקית פנייה בווטסאפ