בדוק את העסק שלך

המדריך לתכנון פיננסי נכון לעסק

הבסיס לניהול פיננסי נכון אינו נוסחה אחת אלא מכלול של נושאים שיחד מעניקים פתרון מלא לניהול פיננסי נכון לעסק או לחברה. מדריך זה כולל את כל הפעולות והצעדים אותם יש לנקוט על מנת לאפשר ניהול כספי נכון.

חשוב להדגיש כי רק ביצוע מלא בין הנושאים יוכל להבטיח התנהלות פיננסית נכונה שיסייע לעסק להמשיך לצמוח. מתחילים…

דירוג אשראי

חלק חשוב מעוצמה פיננסית של עסק או חברה היא רמת דירוג האשראי בבנקים. בנקים הם גופיים עסקיים הפועלים לפי חוקים וסטנדרטים מסוימים, לכן התאמת העסק לדרישות אלו תסייע בניהול פיננסי תקין. חברה בעלת ציון דירוג אשראי גבוה תוכל לגייס כסף בקלות עבור פיתוח עסקי או לחלופין לצלוח משבר פיננסי פתאומי.

לעומת זאת עסק עם דירוג אשראי נמוך יתקשה לגייס אשראי וגם אז בריביות גבוהות מהרגיל, מה שמקטין את הרווח וגורם לתגובת שרשרת שלילית. גם היכולת לעבור משברים פיננסיים מצטמצמת משמעותית. איך משיגים דירוג אשראי גבוה? התשובה לכך טמונה בנושא החשוב הבא.

רווח והפסד 

דו"ח רווח והפסד משקף את התוצאה הסופית על רווחיות או אי רווחיות העסק. רווח והפסד אינו תזרים מזומנים, אלו שני נושאים שונים לגמרי והרבה נוטים להתבלבל בין השניים. בצעד הבא נראה את ההבדל בין השניים. אולי ברור מאליו שכל בעל עסק יודע במדויק את סה"כ ההכנסות אל מול ההוצאות, אך המציאות מראה אחרת.

אני נתקל בלא מעט מקרים שהרבה בעלי עסקים וחברות לא יודעים את הנתונים במדויק, בערך כן, אבל לא מדויק.

זהו כשל בסיסי שבלעדיו לא ניתן להמשיך קדימה. לכן, גם אם זה נראה מובן מאליו תחילה יש לקבץ נתונים עדכניים מרואה החשבון על סה"כ ההוצאות של העסק אל מול סה"כ הרווח הגולמי. אחד מהגורמים העיקריים לדירוג אשראי גבוה הוא האם החברה רווחיות או לא. חברה לא רווחית תדורג בוודאות נמוך ולהיפך.

תזרים מזומנים

תזרים מזומנים משקף את יתרות הבנקים אל מול מסגרת האשראי המותרת. תזרים מזומנים אינו משקף את רווח החברה אלא את המצב הרגעי של חשבונות החברה. ניהול נכון של תזרים מזומנים חייב להתבצע רק לאחר שהחברה מגיעה למצב של רווחיות אחרת כל המניפולציות לא יעזרו והעסק יתקל במשבר פיננסי.

בשנים האחרונות יש הקפדה יתרה של בנקים על אי חריגה ממסגרות האשראי, לכן יש לוודא שלא יהיו חריגות מהמסגרת המותרת. לשם כך, יש לנהל צפי הכנסות אל מול הוצאות לפחות חודש אחד קדימה זאת על מנת לוודא שלא תהיה חריגה בחשבון הבנק.

באם הצפי מראה כי אכן יש חריגה, מומלץ לבצע פעולות מיידיות טרם הגעת המשבר כולל הידוק גבייה מלקוחות, תכנון קפדני של מתן צ'קים לספקים ואם צריך הגדלת מסגרת האשראי בבנק. מיותר לציין שכל התכנון חייב להתבצע בצורה כתובה ומסודרת ולא לתכנן זאת בראש.

עבודה מול בנקים מסגרות אשראי

בנקים לא אוהבים הפתעות וחוסר שליטה. פנייה לבנק לקבלת אשראי נוסף צריכה להיעשות בצורה מנומקת והגיונית בצירוף תוכנית עסקית מסודרת. התוכנית העסקית תראה הן את הצורך העסקי במתן ההלוואה והן את יכולת ההחזר של העסק בתנאי ההלוואה. ללא תוכנית עסקית נכונה הסיכוי לקבל אשראי נוסף קלוש.

לסיכום

ניהול פיננסי עסקי הוא חלק משמעותי בהצלחתו של כל עסק. לא מעט עסקים מצליחים נפלו עקב ניהול פיננסי כושל. באחריות המנהל להקדיש זמן שבועי קבוע על מנת לתכנן ולבצע שינויים על מנת להבטיח פעילות פיננסית שוטפת ותקינה.

חייגו עכשיו בדיקה עסקית פנייה בווטסאפ